Maandag 18 mei 1936, een dag in het grijze verleden.

Een dag die heel veel mensen niets meer zegt.
Een dag waarvan niemand toen kon vermoeden, dat diezelfde dag jaren later nog steeds tot de verbeelding zou spreken.
Het was de dag waarop een vergadering werd belegd door enige aquarium liefhebbers teneinde tot de oprichting te komen van AQUARIUMVERENIGING "DE SIERVIS" te Maassluis.

En dat is dan ook gelukt, het feit dat u dit nu leest is er het levende bewijs van.
Onder enthousiaste leiding van het allereerste bestuur, bestaande uit de heren B. van der Berg (voorzitter), H.A. Cats (secretaris) en L.J. Ruijsbroek (penningmeester)
startte onze vereniging onder echt niet gemakkelijke omstandigheden.
De contributie bijvoorbeeld bedroeg 12½ cent per week, en dat was toen, in 1936 een heel bedrag.

Bovendien zat men toen midden in de crisisjaren.
Het was ook de tijd waarin je voor een paartje Zwaarddragers vijfentwintig gulden moest neertellen.
Vele vissen, die wij nu voor een paar Euro kopen, konden toen nog niet nagekweekt worden, terwijl andere toen zelfs nog niet eens bekend waren.
De Kardinaaltetra is bijvoorbeeld pas in 1953 ontdekt, terwijl de Neontetra in het jaar van oprichting voor het eerst in Europa werd ingevoerd.
De Koperzalm kwam een jaar later en de Purperkop is ook rond die tijd ingevoerd.
De Chinese danio, de Vuurkeelcichlide en de Ramirezi waren nog volslagen onbekend.
De toppers van toen waren bijvoorbeeld: de Paradijsvis, de Maanvis, de Diamantgoerami, de Knorgoerami en de Betta splendens.

Ook de verzorging van de vissen kon toen nog meer problemen geven dan nu het geval is, want invriezen van voer was nog maar voor enkelen weggelegd en droogvoer bestond nog niet.
Daarom moest men er zelf op uit, en dat moest dan, of 's morgens heel vroeg, of 's avonds heel laat, want men maakte in die tijd nog zeer lange werkdagen (als men tenminste werk had).
Wat dacht u trouwens van de verwarming? Moet u nu eens proberen, een petroleumbrander onder de bak !!!
Tien tegen één dat u volgende maand geen aquarium meer heeft staan.

In de loop van de jaren is de kennis van het leven in het algemeen zoveel vooruit gegaan, dat de vissen en de aquaristiek daar niet bij achter konden blijven.
Gelukkig maar, want die voortdurende ontwikkeling gaf de vereniging een enorme steun, waardoor deze goed kon blijven functioneren.
Het is al weer vele jaren geleden, dat een prominent spreker voor de eerste maal bij zijn praatje niet alleen dia's vertoonde maar het geheel met een compleet ingesproken geluidsband met muziek op de achtergrond presenteerde.
Tegenwoordig is dat heel gewoon en door televisie en de komst van computers, beamers en internet zijn wij niet anders meer gewend.
En zo zouden we nog wel een aantal bladzijden kunnen vullen.

Wat we echter willen zeggen is, dat ondanks de tijd en alle moeite die de verzorging van een aquarium toen eiste en de ongunstige omstandigheden van de beginperiode, een aantal mensen toch in staat bleken is om een vereniging op te bouwen.

Op dit moment heeft onze vereniging nog steeds een goede naam en niet alleen in Maassluis, ook ver daarbuiten zijn wij bekend en hebben wij leden.
De basis van een goed draaiende vereniging wordt mede gevormd door kennis, en ERVARINGSKENNIS IS DURE KENNIS !!!!!!!! want ervaringen doe je op met fouten maken, en fouten kosten geld.
Maar dat is nog niet het ergste, fouten kosten ook levens, VISSENLEVENS !!!!!
In deze moderne tijd, waarin het welzijn van dieren terecht zo'n prominente plaats inneemt mag dit niet meer gebeuren, daarom is het van belang om niet zelf door anderen al gemaakte fouten te gaan maken, maar gebruik te maken van de ervaring van anderen.
Onze leden zijn graag bereid om hun ervaring met u te delen.

Vraag gerust. Beter tien keer gevraagd, dan één keer onnodige, kostbare en dodelijke fouten gemaakt.

Lid worden ?

 

Onze sponsors:

  test